اثر سینا مصطفوی در حراج هنری برای کمک به پناهجویان

تابلوی “قایق‌سواران” سینا مصطفوی که لحظه‌ای حیاتی از زندگی پناهجویان را به تصویر می‌کشد، در یک “حراج هنری” به بهای هنگفتی به فروش رسید. این پول در اختیار بنیادی که…