گفت و گو با سولماز مالک پیرامون نمایشگاه “من زن” در گالری مهروا

گالری مهروا به تازگی میزبان نقاشی های دیجیتال سولماز مالک با عنوان “من زن” بود. متن زیر خلاصه‌ای از گفت و گو با مالک است: مجموعه ی “من زن” درچه مدتی…