شیپورهایی برای گسترش صدای طبیعت

چیدمانی برای طبیعت تیم طراحی “Studio Weave” از میان ۱۶۸ شرکت کننده در رقابتی برای اجرای یک چیدمان در فضای باز برگزیده شد. این استودیوی انگلیسی با ایده خود با…