یادداشت لیلی گلستان برای تهمینه میلانی

پس از حاشیه های فراوان نخستین نمایشگاه انفرادی نقاشی های تهمینه میلانی در گالری ایوان، به تازگی لیلی گلستان مدیر گالری گلستان در یادداشتی خطاب به خانم میلانی متذکر شده…

نمایشگاه نقاشی جنجال برانگیز تهمینه میلانی در گالری ایوان

جنجال های یک نمایشگاه بی پایان شاید لقب جنجال برانگیز ترین نمایشگاه تابستان پایتخت را بتوان به نخستین نمایشگاه انفرادی نقاشی های خانم تهمینه میلانی با عنوان “فیلم هایی که…