کهن ترین خالکوبی جهان روی مومیایی مصری پیدا شد

پژوهشگران، کهن ترین خالکوبی جهان را روی پوست دو مومیایی مصری مشاهده کردند. این خالکوبی یک گاو وحشی و گوسفند بربری را روی بازوی یک مومیایی مرد و تصویری به…