برزخیان در موزه هنرهای معاصر لس آنجلس

این هفته موزه هنرهای معاصر لس آنجلس میزبان انسان‌هایی منجمد شده در زمان است. این افراد مانند تندیس‌هایی در وضعیت غریب در گوشه و کنار سالن به چشم می‌خورند و…