عکاسان معروف ترین عکس های تاریخ

عکس های بسیاری هستند که در تاریخ عکاسی و خاطره‌ی جمعی جهانیان جاودانه شده‌اند. امروز به سراغ مجموعه‌ی “پشت عکس ها” از تیم منتوآنی رفته‌ایم. منتوآنی این پروژه را در…