آثار صادق مجلسی پور در گالری هنر امروز

پارازیت رویِ بهشت گالری هنر امروز در طی دو هفته میزبان آثارِ گلیچ‌آرت صادق مجلسی‌پور با عنوان “پارازیت روی بهشت” است. هفته‌یِ یک: سه‌شنبه تا پنج‌شنبه 14 تا 16 مهر…

گالری هنر امروز

گالری هنر امروز گالری هنر امروزدر 23 فروردین سال 1394 و با نمایش چیدمان و هنر اجرای صبا نجفی و لرداتا گلنته افتتاح شد. مدیریت این نگارخانه را آزاده سیدآقایی بر عهده دارد. نشانی‌ گالری هنر…

یادداشتِ مدیرِ گالریِ هنرِ امروز در معرفیِ مهرداد گروسی و فرکتال‌ آرت

گالریِ هنرِ امروز از اواخرِ سالِ 1393 فعالیتِ خود را آغاز کرده و در همین زمانِ کوتاه توانسته با نگاهِ مثبتِ فرهنگی و حمایتِ صادقانه‌یِ خود از اهالیِ تجسمی، چشم‌اندازی…