شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز از آن جوکر شد

شیر طلایی برای یک اَبَرشرور هفتاد و ششمین دوره جشنواره فیلم ونیز در شامگاه شنبه شانزدهم شهریور (هفتم سپتامبر)، شیر طلایی مشهور خود را تقدیم فیلم جوکر به کارگردانی تاد…