سیاه قلم های تونی اوریکو

همیشه نقاشی کردن با مداد سیاه یا زغال را به یک دلیل خیلی دوست داشتم دستانم سیاه می‌شدند درست همان حسی که در هنگام سفال درست کردن داشتم شاید به…