مروری بر عکس های شیاشیا خو

عکاس چینی الاصل مقیم هلند شیاشیا خو در مورد مجموعه اخیر خود چنین می گوید: با عکس هایم می خواستم تخیل بینندگان را بیدار کنم عکس های مجموعه در دو روستای…