اجرای دوباره هنر باستانی ژاپن توسط پائولو کاپلو

پائولو کاپلو هنر باستانی ژاپن را بر روی کاغذ دیواری از نو خلق کرده است. وی تعداد بسیار زیادی از الگوهای پیچیده‌ی ریسمان (کلافها) و تصاویر سنتی ژاپنی را برای بخش “پانزده کلکسوین اصل” موزه هنر لندن از نو اجرا کرده است. تصاویر چاپ شده تلاش های کاپلو را برای به تصویر کشیدن هنر و الگو سازی قرن 18 ژاپن نمایش می دهد. هر طراحی با تمرکز بر حفظ حالت ویژه و توجه به جزئیات که یادآور هنر شرقی است، بیش از یک هفته به طول انجامیده و در مجموع هفت موضوع خلق شده است که شامل : اسب سوار، کماندار ،دو جنگجو ،ماهی ،پروانه ،پرنده و گل می‌باشند.

paolo-cappello-wallpapers-hpnargardi-(7) paolo-cappello-wallpapers-hpnargardi-(6)

 

سارا شاه محمدی

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید