هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

مشابه کارهای ژاک الکساندر، عکاس پرتغالی مانوئل میرا گوجینو تصاویری از بناها معماری را به نمایش در آورده است. او برای نمایش انتزاع در زندگی روزمره به سراغ نمای ساختمان ها رفته و با استفاده از بازتاب، روشنایی و بافت فیزیکی روی هر بنا، ترکیبات منحصر به فردی به وجود آورده که منجر به تولید بافت های انتزاعی شده است.

 Manuel-Mira-Godinho3-650x650  Manuel-Mira-Godinho2-650x650  ManuelMira-28-640x634
 ManuelMira-27-640x641  ManuelMira-17-640x638  ManuelMira-5-640x638
 ManuelMira-2-640x638  ManuelMira-1-640x636  Arch2O-Architectural-Patterns-Manuel-Mira-Godinho-031
 Arch2O-Architectural-Patterns-Manuel-Mira-Godinho-029  Arch2O-Architectural-Patterns-Manuel-Mira-Godinho-027  Arch2O-Architectural-Patterns-Manuel-Mira-Godinho-019
 Arch2O-Architectural-Patterns-Manuel-Mira-Godinho-015  Arch2O-Architectural-Patterns-Manuel-Mira-Godinho-013  Arch2O-Architectural-Patterns-Manuel-Mira-Godinho-011
 Arch2O-Architectural-Patterns-Manuel-Mira-Godinho-007  Arch2O-Architectural-Patterns-Manuel-Mira-Godinho-005

هر تصویر نمایشی از یک ساختار می باشد که به الگویی بصری تبدیل شده و در لحظه با فریب دادن بیننده باعث می شود که وی فراموش کند که نظاره گر یک ساختمان است.

 

دیدگاهتان را بنویسید