هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

استودیوی نندو چیدمانی چند بعدی و محسوس در ارتباط با موضوع “زمان” برای برند ساعت “panerai” ایجاد کرد. اجرای این چیدمان در یک گالری حلزونی شکل در مرکز فرهنگی چند منظوره در توکیو انجام شد. این چیدمان با عنوان “slice of time” فضایی را برای بازدیدکنندگان شکل داد که گذر دقیقه ها، ساعت ها، روزها، هفته ها و سال ها را همانند یک جسم فیزیکی و فراتر از یک جنبه ی انتزاعی در زندگی روزمره تجربه کنند.

این پروژه با طراحی یک لوله ی تو خالی که ویژگی های زیبایی شناختی برند پنرای را مجسم می کرد، آغاز شد. قابی مربع شکل برای تعریف روح آن و اعدادی که نشانگر ساعت ها می باشند. این طرح کریستالی در امتدادی به طول ۱۶ متر با استفاده از یک فرایند قالب گیری اکستروژن شکل یافته بود. با برش دقیق این قطعه طویل به واحد های جداگانه، ساعت های کوچک تری ایجاد شدند و تبدیل به محصولی نهایی شدند تا برای بازیدکنندگان آنها را با خود به خانه ببرند.

درون فضای گالری، آتلیه ای دایره ای شکل برای تسهیل فرایند ساخت ساعت ها: پرداخت، سند بلاست و مونتاژ، ایجاد شده بود. شکل گیری تدریجی این گاه شمار طویل و شباهت فیزیکی آن که با مکانیزم ساعت پیوسته و درهم تنیده بود، به ثبت، ایجاد و تخریب فراگیر و همیشه حاضر زمان در مکان ارزشی فراتر می داد. با قطعه قطعه کردن ساعت در هر پنج دقیقه، پوسته ی توخالی میان بازدیدکنندگان توزیع می شد که همانند ساعت شنی ای طویل از مقدار آن کاسته می شد. قطعه به قطعه، زمان داشت به معنای واقعی میان مهمان ها تقسیم می شد تا جایی که به طور کامل ناپدید شد. با در نظر گرفتن طول قابل محسوس زمان، چیدمان نندو باعث شد تا افراد شاهد از دست رفتن ثانیه ها باشند، و فراتر از آن، دادن شانسی به آنها برای بدست آوردن چند دقیقه ی گرانبها از زمان بود.

دیدگاهتان را بنویسید