هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

تصور کنید که در پایان زندگیتان شما خود بتوانید از میان اینکه تبدیل به درخت بلوط، زبان گنجشک، درخت غان و یا هر درختی که دوست دارید شوید، انتخاب کننده باشید.

ایده چرخه کامل زندگی و بازگشت ما به جایی که زمانی از آن آمده ایم چیزی است که برای همه ی ما جذاب است.صرف نظر از ایمان و اعتقادات ما ( و یا فقدان آن)، این یک ایده و روش دفن جدید و زیبا است که توسط طراحان ایتالیایی  Anna Citelli و Raoul Bretzel با عنوان پروژه The Capsula Mundi توسعه داده شده است. با این پیشنهاد بدن متوفی در حالت جنینی درون تابوت تخم مرغ شکل ارگانیک و زیست تخریب پذیری از نشاسته قرار داده شده و سپس دفن می شود و تبدیل به موادی مغذی برای درختی می شود که از بقایای آن رشد خواهد کرد.بعد از قرار گیری درون خاک، درختچه و یا دانه ای بالای کپسول او کاشته خواهد شد.

به عقیده ی طراحان
رشد یک درخت به 40-10  سال زمان احتیاج دارد و یک تابوت تنها 3 روزاستفاده می شود. همانند زندگی ای که سیاره ی ما برایمان فراهم می کند، مرگ ما نیز می تواند با این ایده کوچک در بازگرداندن آنچه زمین به ما داده است با معنی تر باشد

این پروژه در حال حاضر به صورت یک ایده و کانسپت است زیرا قوانین ایتالیایی چنین تدفینی را قانونی اعلام نکرده است. اگر اجازه ادامه پروژه داده شود، هدف پروژه تبدیل گورستان های پر شده از سنگ قبر، به پارک یا جنگل های یاد بود پردرخت می باشد. همچنین به جای تخریب و دفن درختان ارزشمند به عنوان تابوت های چوبی، ما می توانیم در پایان زندگی خود برای درختان جدید تولید غذا کنیم و در حقیقت، تحقق این ایده که عزیزان ما و نسل های ما درختانی از ما را ملاقات خواهند کرد، از آن مراقبت و در زیر سایه آن استراحت خواهند کرد، آرامش بخش خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید