” امید شکاری ” ” آشپز “

درباره نمایشگاه “آشپز”

در روزهای تعطیل و خلوت پایتخت، گالری طراحان آزاد میزبان نقاشی‌های امید شکاری با عنوان “آشپز” است. این نمایشگاه که تا چهارشنبه 1 مرداد ماه ادامه دارد، افرادی را در لباس آشپزی نشان می‌دهد؛ آن هم در حالی که برایمان آشی پخته‌اند که رویش یک وجب روغن دارد!

شخصیت‌ها اغلب عبوس‌اند و در زمینه‌ای عموما تیره‌ در تابلوها جای گرفته‌اند. البته این تیرگی‌ صرفا از جنس رنگ نیست؛ بلکه روایتی است تاریخی از تیره روزی و تیره بختیِ منتظرانی که به شدت نگران حکم آشپزانِ خود هستند.

مجموعه‌ی " آشپز "
مجموعه‌ی ” آشپز “

“”

کسرا علیها

http://mehrazin.wordpress.com

اینجا بخونید: ir.linkedin.com/pub/kasra-m-aliha/3b/469/797/

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید