هنرهای تجسمی سینما تئاتر اخبار هنر موسیقی جشنواره ها رسانه تخصصی

هندسه آشنا؛ درباره گلیچ ویدئوآرت مرکابا از محمدعلی فاموری

در هفته پایانی نمایشگاه گروهی «گلیچ؛ زبان پیکسل» پلتفرم ۱۰۱، ویدئوآرت محمدعلی فاموری با عنوان‌ «مرکابا» به نمایش درآمد. مرکابا یکی از رمز راز ها در ادیان سامی است که در قالب هندسه قوه خلقت خداوند نمود پیدا می کند.

این عنوان به این دلیل انتخاب شده است که این اثر مراحل شش گانه خلقت آسمان و زمین را تا قبل از خلقت انسان در روز هفتم برای ما تمثیل می کند.
به اعتقاد فاموری در بیرون از نوشتارهای ربانی، نوشتارهای آخرالزمانی نیز به عرفان مرکابا اشاره کرده‌اند. نوشتارهای یافت شده در دریای مرده و نوشتارهای عرفانی یهودی که به تازگی کشف شده‌اند به این مسئله اشاره دارند.

نوشتارهای مرکابا توصیف دقیقی از هفت لایه بهشت که توسط فرشتگان محافظت می‌شوند ارائه کرده‌اند. بالاترین لایه بهشت خود دارای هفت مرحله است و در بالاترین مرحله آن عرش خداوند قرار دارد که توسط فرشتگان احاطه شده است. پیروان عرفان مرکابا اعتقاد داشتند که قادرند معراج انجام داده و از این لایه‌های بهشت بالا روند. مشخص نیست که این تجربه‌های معراج دارای منبع یهودی هستند یا منابعی غیریهودی دارند. این اثر شش روز مسیر روحانی در کشف‌خلقت تا قبل از روز هفتم تصویر می کند.

این شش پرده تصویر شده در این اثر با ریزشی که در تصویری از فرکتال موجود در طبیعت بوجود می آورد آن تصویر را به حرکت می اندازد. چون این تصویر نمودی از هندسه خلقت بر روی زمین است حتی وقتی دچار ریزش می شود حرکات آن برای ناخوادگاه و قرنیه مخاطب آشنا به نظر می رسد.

همذات پنداری با تصویر خلقت یک نمود و ریشه در درون ما دارد که از کد های ذخیره شده ژنتیک قرنیه ما نشات می گیرد. فاموری در رسالتی که به عنوان هنرجو در مسیر هنر و ذات هنر برای خودش تصویر می کند خلق اثر هنری را فرصتی برای کشف و نمود فرکتال و هندسه خداوند برای مخاطب می بیند که بتواند تنها چراغی جدید در خوانش دنیای تاریک برایش روشن کند.

گلیچ ویدئوآرت محمدعلی فاموری در قالب نمایشگاه گروهی «گلیچ؛ زبان پیکسل» به کیوریتوری خود او و صادق مجلسی تا جمعه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹ به نمایش خود ادامه خواهد داد.

رامین سعیدیان

http://www.artresearcher.center

کارشناس ارشد پژوهش‌هنر / raminsaidian@gmail.com

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید