کاشان گرافیتی

دیوارنگاری خلیج فارس توسط کاشان گرافیتی

تیم “کاشان گرافیتی” چند سالی‌ است که در زمینه ی هنر خیابانی فعالیت می‌کند، در همین راستا بعد از برگزاری نمایشگاه های متعدد در زمینه ی دیوار نگاری پارسی ، هم اکنون “ویدیوگرافی” را از یکی از هنرمندان قدیمی و نسبتا شناخته شده در این بخش از هنر ایران ساخته است.  ویدیو گراف، ویدیویست ساده که نحوه ی کشیدن گرافیتی از ابتدا تا انتهای کار نشان می‌دهد.

*با آرزوی موفقیت برای تیم “کاشان گرافیتی”

 

تحریریه هنرگردی

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید