هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

بخش هایی از دیوار بزرگ چین این روزها در حال مرمت شدن است. این ترمیم در یکی از دور افتاده‌ترین گوشه‌های کشور چین انجام می‌شود.

گذر از کوه‌های بلند و تپه‌های پر شیب تنها با پای پیاده ممکن است و این به سختی های کار افزوده است.

روند مرمت در منطقه‌ای که مشهور به داشتن مناظر طبیعی زیبا و دست‌نخورده است، آرام پیش می‌رود.

چون امکان بهره‌گیری از خودروهای باری برای حمل و نقل میسر نیست، اهالی محلی آجرها را با قاطر جا به جا می‌کنند.

 

کارگرها معمولا تلاش می‌کنند برای مرمت دیوار از آجرهای اصلی خود آن استفاده کنند. اما وقتی که به آن‌ها دسترسی نداشته باشند، از آجرهای نمونه‌برداری شده ویژه‌ که مثل آجرهای اصلی هستند، استفاده می‌شود.

این در حالی است که با توجه به انتقادهای وارد‌ شده نسبت به زشت بودن لایه های ترمیم شده و هم‌چنین عملکرد برخی از مقام‌های محلی نسبت به بی‌توجهی آن‌ها به میراث تاریخی دیوار، دولت چین راه‌کار تازه‌ای را برای حفاظت از میراث فرهنگی به اجرا گذاشته است.

چنگ یونگمائو، سرپرست تیم مرمت این بخش از دیوار، می‌گوید که ترمیم‌ها با در نظر گرفتن شکل اصلی دیوار، با بهره‌گیری از مواد اصلی و با در در نظر گرفتن شیوه‌ی کار در دوران باستان انجام می‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید