شخصیت های سباستین بینیک

سباستین بینیک شخصیت های مختلفی را با نیمی از صورتش به نمایش در می آورد. سری نیم رخ دختر گونه سباستین بینیک بعد از اینکه سال گذشته در دیزاین بلوم به نمایش درامد، در اینترنت معرفی گشت. این هنرمند اهل برلین حالا با داشتن تجربه پیشین از سری کارهای گذشته، نوع دیگری از هنرش به نام من و دوستانم عرضه کرده است. این سری از کارهایش به وسیله خط چشم ، ماتیک و همچنین دست خود او در جلو صورتش و تغییر وضعیت آن در حالات مختلف می باشد.

او به دقت آرنج ،ساعد و انگشتان خود را طوری قرار میدهد که بیننده را تحت تاثیر قرار دهد .دو نیم رخ که یکی از آن ها متعلق به تصویر صورت خود اوست و طرف دیگر اثر نقاشی اوست.چشمانی زیبا،بینی اغراق آمیز و لب های زنانه در شخصیت های گوناگون تصویری از خصوصیات بارز این سری از کارهای اوست

سارا شاه محمدی

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید