شرح رنگ و نگاه منتخب آثار ایرج اسکندری در حوزه هنری

به نظر می آید که این نوع فعالیت ها به جز گالری های خصوصی هم بد نیست در میان فضاهای هنری دولتی جایگاهی داشته باشند، البته به شرط اینکه همه چیز با همان رنگ و نگاه هنری باشد. این روزها حوزه هنری میزبان آثاری منتخب از ایرج اسکندری نقاش پیشکسوت و نامدار است. گویا قرار است جلسه ای از نمایش به مورخ ۶ام مهرماه نیز به نقد و بررسی آثار این هنرمند بپردازد.

رزومه ایرج اسکندری نقاش

 • ایرج اسکندری تربقان متولد ۱۳۳۵  تهران
 •  دکترای پژوهش هنر، دانشگاه هنر ـ ۱۳۸۰
 •  فوق‌لیسانس پژوهش هنر،‌ دانشگاه هنر، ایران ـ ۱۳۶۷
 •  لیسانس نقاشی، دانشکده هنرهای تزئینی، ایران ـ ۱۳۵۷
 • مدیر گروه نقاشی دانشکده هنر ـ دانشگاه الزهرا / ۱۳۶۴ـ ۱۳۶۸
 • مسئول واحد نقاشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی /  ۱۳۶۵ـ۱۳۶۷
 • مسئول واحد تجسمی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی/ ۱۳۶۹ـ ۱۳۷۲
 •  مدیر گروه کارشناسی نقاشی ـ دانشگاه هنر / ۱۳۷۲ـ۱۳۷۷
 • مدیر گروه کارشناسی‌ارشد نقاشی ـ  دانشگاه هنر  / ۱۳۷۵- ۱۳۷۷
 •  رئیس دانشکده هنرهای تجسمی و کاربردی دانشگاه هنر / ۱۳۷۶ـ۱۳۷۷
 •  رئیس مجموعه پردیس کرج و قائم‌مقام رئیس دانشگاه / ۱۳۷۷ـ ۱۳۷۹
 •  عضو واحد تجسمی حوزه هنری /۱۳۶۱
 • عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران /۱۳۷۸
 • عضو وابسته فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران /۱۳۷۹ـ۱۳۸۱
 • عضو کمیته هنرهای تجسمی شورای هنر شورایعالی انقلاب فرهنگی /۱۳۷۸
 • عضو شورای هنری مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد اسلامی /۱۳۶۴
 • عضو شورای سیاستگذاری پنجمین بینال نقاشی معاصر ایران
 • دبیر نخستین بینال بین‌المللی نقاشی جهان اسلام / ۱۳۷۹
 •  دبیر دومین بینال نقاشی معاصر ایران / ۱۳۷۲
 •  داور دومین بینال نقاشی معاصر ایران / ۱۳۷۲
 • دبیر سومین بینال نقاشی معاصر ایران / ۱۳۷۴
 • صاحب امتیاز و مدیر مسئول آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی تربقان
 • تألیف مجموعه طراحی‌های ایرج اسکندری
 • نقاشی دیواری خیابان انقلاب ابتدای صبای شمالی
 • نقاشی دیواری میدان فلسطین

نمایشگاه های انفرادی

اطاق بازرگانی ـ مشهد (۱۳۵۱)، سالن پیشاهنگی ـ مشهد (۱۳۵۲)، نگارخانه سوره ـ تهران (۱۳۶۴)، نگارخانه سوره ـ‌تهران

(۱۳۶۵)، نگارخانه سوره ـ تهران (۱۳۶۶)، نگارخانه سوره ـ تهران (۱۳۶۸)، نگارخانه آریا ـ تهران (۱۳۷۳)، نگارخانه دریابیگی ـ تهران (۱۳۷۴)، نگارخانه آریا ـ تهران (۱۳۷۷)، نگارخانه آریا ـ تهران (۱۳۷۹)

نمایشگاه های گروهی

نگارخانه میرک ـ مشهد (۱۳۵۰)، پارک دانشجو ـ تهران (۱۳۵۳)، موزه هنرهای معاصر ـ تهران (۱۳۶۱)، آثار نقاشی هنرمندان معاصر ایران ـ فرهنگسرای نیاران (۱۳۶۳)، نمایشگاه جمعی هنرمندان حوزه هنری ـ خانه سوره تهران (۱۳۶۵)، نمایشگاه جمعی نقاشان واحد تجسمی حوزه‌هنری ـ خانه سوره تهران (۱۳۶۷)، نمایشگاه جمعی هنرمندان حوزه هنری ـ مرکز الثقافه دمشق سوریه (۱۳۶۹)، نمایشگاه جمعی هنرمندان حوزه هنری ـ مرکز فیلارمونیک باکو ـ آذربایجان (۱۳۶۹)، نمایشگاه جمعی نقاشان حوزه هنری ـ مرکز اسلامی داکار ـ سنگال (۱۳۷۰)، جلوه‌های هنر معاصر ایران و جهان (۱) ـ موزه هنرهای معاصر تهران (۱۳۷۱)، نمایشگاه جمعی از نقاشان معاصر ـ نگارستان پارک جمشیدیه (۱۳۷۱)،  دومین دوسالانه نقاشی معاصر ایران ـ موزه هنرهای معاصر تهران (۱۳۷۲)، جلوه‌های هنر معاصر ایران و جهان (۲) ـ موزه هنرهای معاصر تهران (۱۳۷۳)، مرکز فرهنگی ایران ـ‌کراچی ـ پاکستان (۱۳۷۳)، نمایشگاه جمعی هنرمندان حوزه هنری ـ فرهنگسرای بهمن تهران (۱۳۷۳)، نمایشگاه جمعی هنرمندان حوزه هنری ـ خانه سوره ـ تهران (۱۳۷۳)، نمایشگاه جمعی استادان دانشگاه هنر ـ فرهنگسرای خاوران تهران (۱۳۷۳)، سومین بینال نقاشی معاصر ایران ـ موزه هنرهای معاصر تهران (۱۳۷۴)، جلوه‌های هنر معاصر ایران و جهان (۳) ـ موزه هنرهای معاصر تهران (۱۳۷۵)، چهارمین بینال نقاشی معاصر ایران ـ موزه هنرهای معاصر تهران (۱۳۷۶)، نمایشگاه جمعی استادان دانشگاه هنر ـ نگارخانه هنر تهران (۱۳۷۷)، نمایشگاه بین‌المللی طراحی معاصر ایران ـ موزه هنرهای معاصر تهران (۱۳۷۸)، نمایشگاه بیان تمثیلی در نقاشی نوگرای ایران ـ موزه هنرهای معاصر تهران (۱۳۷۸)، نمایشگاه جمعی جمعی از نقاشان ایرانی ـ مسکو (۱۳۷۸)، نمایشگاه بین‌المللی هنر اوکراین (۱۳۷۸)، نخستین نمایشگاه بین‌المللی طراحی معاصر تهران (۱۳۷۸)، پنجمین دوسالانه نقاشی معاصر ایران ـ موزه هنرهای معاصر تهران (۱۳۷۹)، نمایشگاه هنر ۲۰ موزه هنرهای معاصر تهران (۱۳۷۹)، نخستین دوسالانه بین‌المللی جهان اسلام ـ پاییز (۱۳۷۹)، نمایشگاه هنر جدید ایران ـ مرکز بین‌المللی مریدین واشنگتن (۱۳۸۰)، طراحی امروز ایران ـ چشم‌انداز ۷۹ ـ موزه هنرهای معاصر تهران (۱۳۸۰)، تصویری از آسمان ـ موزه هنرهای معاصر تهران (۱۳۸۰)، دختران یاس ـ گالری برگ، نگارخانه ارسباران (مرداد ۱۳۸۱)، نمایشگاه گروهی به مناسبت روز زن ـ گالری برگ (شهریور ۱۳۸۱)

آثار خریداری شده توسط مجموعه‌های خصوصی و دولتی

 • ۳۰ تابلو نقاشی نزد مجموعه‌داران خصوصی
 • ۸ تابلو نقاشی نزد گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران
 • ۱ تابلو نقاشی در مجموعه موزه شهدای تهران
 • ۲ تابلو نقاشی در مجموعه موزه خرمشهر
 • ۴۵ تابلو در مجموعه حوزه هنری

تحریریه هنرگردی

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید