طراحی های انتزاعی الهاندرو گارسیا رسترپو اهل کلمبیا

طراحی های انتزاعی الهاندرو گارسیا رسترپو اهل کلمبیا ALEJANDRO GARCÍA RESTREPO – در بین طراحی های این دوره که بر روی اینترنت وایرال شده اند این مورد بسیار خاص به نظر میرسد، نگاه ظریف و دقیق در کنار طعنه هایی که از زیستگاه آدمی و رسیدن به کمال تا شباهت همچنان او به همترازانش در چرخه تکامل را به نمایش گذاشته است. این تصاویر که با سبک خود به نظر تصاویر یک دوربین عکاسی قدیمی میرسند بیش از هر چیزی زمانی جلوه میکنند که متوجه تغییرات کوچکی میشوید که بر روی هیبت آدم ها رسم شده است. آنچه که شاید بیش از هر چیز در بین این طراحی ها برای ما جلب توجه کرده است، همین فاصله مفهومی با طرح هایی است که این هفته بر روی فضاهای مجازی پخش شده اند، دوری از مفاهیم روزمره در بین طرح های عامیانه بسیار بیشتر بوده اند این در حالی است که نقاشی های الهاندرو به شدت فضایی شبیه زندگی فعلی و این زمان را همراه دارند.

نگاهی به طراحی های انتزاعی الهاندرو بیندازید

تحریریه هنرگردی

http://www.shariot.ir

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید