هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

تا حدودى همه با هنر گرافيتى (ديوار نگارى) آشنا هستيم.  گرافيتى (Graffiti) هنرى ست كه حروف را به بازى و رقص در مى آورد. حروف با فرم هايى جذاب ، كلماتى معنا دار مى سازندو با بكار گيرى اين سبك كلمات نه تنها معنى لغوى خود را به شكلى زيبا ادا مى كنند بلكه پا را فراتر گذاشته و مفهومى و يا كنايه هايى را نيز بازگو مى كنند.
شايد به گونه اى شباهت فراوانى به هنر خطاطى ويا كاليگرافى (Calligraphy) (خوش نويسى) وجود دارد. اما  كاليگرافى هنرى قديمى تر ، با رويكردى سنتى تر و گرايش فيلسوفانه ترى است.
هنر نوشتارى و خطاطى تنها يك سبك نيست بلكه هدفش حركت ، آرامش روح و تاثير عميق و ماندگار گذاشتن است . و به حق خطاطى سهم عظيمى در پيشبرد هنر داشته است.
حال تصور كنيد اين دو سبك و سياق خارق العاده در كنار يكديگر قرار بگيرند.ده هنرمند اين سبك به نام هاى نيل شو  ، ال سيد ، يزان هلوى ، لوكا بارسلونا، رتنا، يوسوگرو، خديگا ال غواص تنها هنرمند خانم در اين سبك، ستهيد ، رسترر و چز بجرقوز  هستند كه به آثار هر يك در اين سرى مقالات مى پردازيم.اين هنرمندان از خوش نويسان سرزمين ها و فرهنگ هاى گوناگون هستند كه درك عميقى از هر دو سبك گرافيتى و كاليگرافى  دارند.

 نيل شو   پدر كاليگرافيتى (Neil Shoe Meulman)

 
شو داچ (shou Dutch) كه به عقيده بسيارى پدر كاليگرافيتى نام دارد هنرمندى  ايست هلندى تبار كه آثارش شامل هنرهاى تجسمى ، گرافيتى نويس، گرافيك و كارگردانى مى باشد.
نيل شو  مولن (Neil Shoe Meulman) داچ را مرد افسانه گرافيتى مى نامند زيرا او ١٨ سال بيشتر نداشت كه سبك “كاليگرافيتى”calligraffiti (تركيبى از كاليگرافى و گرافيتى) را توسعه بخشيد. هنگامى كه وى نمايشگاه انفرادى بسيار موفقى در آمستردام در سال ٢٠٠٧ برگزار كرد ،توجه بسيارى از علاقه مندان به اين سبك را به خور جلب كرد و مورد استقبال قرار گرفت.
niels_shoe_meulman
Niels Shoe Meulman

ال سيد و هنر دموكراتيزه  (El Seed)

نفر دوم از اين سبك را مى توان ال سيد El Seed ناميد. او كه بيشتر در مقاله اى ديگر از آثارش نام برديم ، هنرمندى تونسى اصل نتولد فرانسه است. او به سبب تلفيق كاليگرافى خطوط عربى و گرافيتى بسيار معروف است. يكى از معروف ترين آثار وى واقع در مسجد جرا در تونس است. اين اثر به بلندى ٤٧متر و به ارض ١٠ متر است. اين اثر از شامل آياتى از قرآن است كه به بزرگداشت تفاوت ها و احترام به يكديگر اشاره كرده است.
آثار وى در ديگرشهرهاى دنيا  از قبيل پاريس، نيويورك، ملبورن، جده و لندن بر روى ديوار نقش بسته است. او در كتابى به عنوان “ديوارهاى گمشده و همكارى با لوئيس ويتن”(Lost walls and collaborated with Louis Vuitton) پروسه نقاشى بر روى ٢٤ ديوار را در چهار هفته به نمايش گذاشته است.
El Seed
El Seed

يزان هلوى و داستان هاى پرتره ايى  (Yazan Halawai)

يزان هلوى (Yazan Halawai) يكى از جوانترين  هنرمند كاليگرافيتى خاورميانه به حساب مى آيد. او در ابتدا شروع كار تحت تاثير فرهنگ هيپ هاپ بوده و كارهايش سبك و سياق گرافيتى غربى را داشته ولى بعد از چند سال او به كليگرفى علاقه مند شد و او مسير خود را تغيير داد. زيرا او متوجه شد تنها نوشتن نام خود بر روى ديوارها چندان تفاوتى با شعارهاى احزاب سياسى بر روى ديوار ها ندارد.
او سبكى را پايه گذارى كرد كه شامل كليگرفى، هندسه شرقى، الگودهى و پرتره مى باشد. در حال حاضر وى با به تصوير كشيدن پرتره هاى اشخاص معروف و يا مردمانى عادى در خيابان هاى لبنان، تونس، سنگاپور، دبى و فرانسه داستان هاى هنرمندانى از شهر و شهروندانش بازگو مى كند
Yazan Halawai
Yazan Halawai

ادامه را در كاليگرافيتى (2) بخوانید.

.

دیدگاهتان را بنویسید