هنرهای تجسمی سینما تئاتر اخبار هنر موسیقی جشنواره ها رسانه تخصصی

ماله ویچ و سوپرماتیسم

ساده و ناب

تاریخ هنر کازیمیر مالویچ، نقاش روسی را بنیانگذار جنبش هنر انتزاعی روسی در سال 1916 می‌داند و از آن جا که وی خود را صرفا به شکل های اصلی هندسی –چهار گوش، گرد و سه‌گوش- محدود می‌کرد، نقاشی های سوپرماتیستی او ناب ترین آثار انتزاعی بودند که تا آن هنگام آفریده شده بودند. او هم‌چنین گستره‌ای محدود از رنگ ها را به کار می‌گرفت و اگرچه پس از مدتی طیفی محدود از رنگ ها را در آثارش به کار برد و حتی شکل های چون بیضوی را هم در آثارش عرضه کرد، اما دوباره به یک سبک کاملا پارسایانه و بی‌پیرایه روی آورد. به گونه‌ای که در مجموعه نقاشی های متاخرش که تنها تشکیل شده از یک چهارگوش سیاه بر زمینه‌ای سپید بود (حدود 1918) به بیشینه‌ی خلوص ایده هایش دست یافته بود. پس از آن وی پایان سوپرماتیسم (سوپره ماتسیم) را اعلام کرد.

Malevich.black-square
مربع سیاه اثر کازیمیر مالویچ 1913

سوپرماتیسم، در تضاد با ساختارگرایی که تاکیدش بر کارکرد سودمندانه‌ی هنر بود، در دستان ماله ویچ به ابزاری برای بیان ایده‌های معنوی بدل شد. او نوشت:

سوپرماتیسم به گونه‌ی استادانه‌ای بازنمایی عینی محیط را کنار می‌نهد تا به تعالی هنر نامستور دست یابد. آن‌گاه ار این بلندا، زندگی را از پس منشور احساس ناب هنری مشاهده می‌کند

اگرچه هواداران ماله ویچ در روسیه بسیار اندک بودند، اما هنر وی تاثیری ژرف بر رشد و گسترش هنر و طراحی غرب نهاد.

تحریریه هنرگردی

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید