هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

دیوار برلین، بازرسی چارلی و دروازه براندنبورک؛ این ها تنها نشانه هایی برای ثبت تاریخی شهر برلین نیستند، بلکه در واقع یکی از بهترین مکان ها برای درک حس عمیق تاریخی برلین هستند. عکاس دانمارکی پاتریک کافمن برای اجتناب از شلوغی و رفت و آمد افراد، دو هفته شب ها در سیستم زیرزمینی حمل و نقلی شهر برلین عکاسی کرد و مجموعه ای از طراحی ، فرم ، رنگ و الگوهایی با نام متروی برلین گردآوری کرده است.

 15  14  11

 

علاقه اصلی کافمن به عکاسی زیرزمینی در غیاب مردم است.به نظر او عکس هایی که از مناظر و معماری های زیرزمینی که شاید روزها عابران از مقابل آنها عبور می کنند گرفته شده است اگر در شرایطی مناسب و به دور از دغدغه های روزمره در مقابل دید مخاطبین قرار گیرد تاثیر زیبایی این آثار در نگاه آنها نمود بیشتری خواهد داشت و در بسیاری موارد باعث شگفتی آنها خواهد شد.

 10  07  03

 

دیدگاهتان را بنویسید