هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

مجسمه معلق Voyageur که به سراسر جهان مسافرت کرد، CEDRIC LE BORGNEسدریک بورن همگی را به رویا و فرازی دعوت میکند که بخشی از زندگی روزمره ماست ولی با روشی تازه. او با برداشتن موانع حس یک فضای معلق را بنابر مکانی که اثر نصب شده است به شما منتقل میکند. این مجسمه ها با سیم های نازک، سپس ویدئو و عکس این آثار همیشگی خود به خود مانند یک پرفرمنس در آسمان به نمایش در آمده اند. او هنرخیابانی را با استفاده از تارهایی فارق از فرم های رسمی درآورده است.

این آثار بدیع در چند نقطه مختلف جهان نصب شده اند و به طرز عجیبی مورد توجه انسان های روی زمین قرار گرفته اند، به نظر می رسد اینبار بورن حتی توانسته است ماهیت آثار قبلی خود را نیز از بخش قبلی فراری دهد و نشان دهد ذهن خلاق و بدون محدودیتی دارد.

شهرهایی که مجسمه معلق Voyageur تا امروز سفر کرده است:

منبع: هنرگردی انگلیسی

سایت هنرمند:  Cédric Le Borgne

مجسمه های پرنده و معلق آثار سدریک بورن

دیدگاهتان را بنویسید