هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

بسیاری از آثار یک موزه نقاشی در شهر الن واقع در  جنوب فرانسه، جعلی از آب درآمد.

موزه ترو دریافته که ۸۲ نقاشی‌ که با فرض اینکه اتین ترو، هنرمند نقاش آنها را کشیده در این موزه به نمایش گذاشته شده بود، توسط او کشیده نشده و جعلی است و به این ترتیب بیش از نیمی از آثار این موزه جعلی به شمار می‌آید. ارزش این آثار حدود ۱۶۰ هزار یورو، معادل ۱۴۰ هزار پوند است.

کارکنان این موزه تا وقتی که یک مورخ هنری که از آن موزه بازدید می‌کرد به آنها در این باره هشدار داد، از این موضوع بی‌خبر بودند. شهرداری شهر الن این آثار را در طول بیش از ۲۰ سال خریده است.

بیش از ۸۰ نقاشی منتسب به اتین ترو جعلی شناخته شد اما این نقاشی اصل است، توسط ترو کشیده شده و هم اکنون در موزه ترو در معرض نمایش برای عموم است

اریک فورکیدا، مورخ هنری چند ماه پیش با این موزه در نزدیکی شهر پرپینیان تماس گرفت و تردیدهایی را در این مورد مطرح کرد.

موزه یک کمیته متشکل از کارشناسان فرهنگی و هنری را مامور بررسی اصالت این آثار کرد. این کمیته به این نتیجه رسید که ۸۲ نقاشی این موزه را ایتن ترو، نقاش اهل الن فرانسه نکشیده است. این خبر روز آدینه پس از نوسازی و بازگشایی موزه اعلام شد.

اصالت این نقاشی که در موزه ترو قرار دارد ثابت شده است. اثر اتین ترو

دست‌اندرکاران این اتفاق را یک فاجعه خواندند و از همه کسانی که تا به حال با حسن نیت از این موزه دیدن کرده‌اند عذرخواهی کردند.

اتین ترو در سال ۱۸۵۷ در شهر الن در جنوب فرانسه به دنیا آمد و در سال ۱۹۲۲ در همان شهر از دنیا رفت. او دوست نزدیک آنری ماتیس بود. به گزارش فرانس ۳ بعضی از این نقاشی‌ها از نمای ساختمانهایی کشیده شده که بعد از مرگ ترو ساخته شده‌اند.

شکایتی علیه کسانی که این آثار جعلی را کشیده و فروخته‌اند تنظیم شده است. پلیس محلی هم مشغول پژوهش روی این پرونده است که گفته می‌شود می‌تواند بر هنرمندان این منطقه هم تاثیر بگذارد.

دیدگاهتان را بنویسید