مروری بر آثار امید معصومی در گالری اعتماد

جاذبه ، عنوان  نمایشگاه  امید معصومی که جمعه 6 تیر در گالری اعتماد افتتاح شد.

شما در تمام تابلوها شاهد نمایش بند باز و طنابش  در فضا هستید که بازگو کننده ی اتفاقات متفاوت در فضاهای مختلف است.

کشاکش بندباز (انسان )و طناب (باورها)  و نحوه ی اتصال  او برای غلبه بر جاذبه اتفاقی است که شما در لایه اول با آن مواجه می شوید.

اگر کمی نزدیک تر شوید جنسیت موضوعی است که اهمیت پیدا می کند . بندباز ، زن، مرد، انسان یا حیوانی است که هویت و جنسیت او بسته به چگونگی نمایش وی روی طناب دارد.

کافی است کمی  فاصله بگیرید ،آنچه می بینید دیگر نه فقط بندباز و طناب ، بلکه فضایی است که در آن قرار می گیرد و یا او را احاطه می کند. سنگینی و اهمیت این فضا با وجود سادگی و عناصر تکرار شونده اینجا بر نمایش بندباز اثر گذاشته و گویی غلبه بر جاذبه را دشوار می کند.

مینا مختاریان

معمار

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید