هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

آدینه ششم شهریورماه در حالی که بیش‌تر نگارخانه های پایتخت در خواب تابستانی به سر می‌بردند، گالری محسن میزبان آثار حجمی علی هنرور بود. هنرور در این نمایشگاه به ساختن احجامی روی آورده بود که راوی “تغییر” بودند. بنا بر آن چه در ابتدای کاتالوگ نمایشگاه آمده است:

جهان همواره در حال تغییر و تحول است. دگرگونی ویژگی همیشگی طبیعت بوده و انسان که خود بخشی از طبیعت است، همواره ناظر این دگرگونی در خود و جهان اطراف بوده و هست.

Ali Honarvar_Mohsen Gallery_conversion_tabdil_honargardi_2015 (3)
از مجموعه‌ی تبدیل – پاپیه ماشه و رنگ اکریلیک

Ali Honarvar_Mohsen Gallery_conversion_tabdil_honargardi_2015 (1)
از مجموعه‌ی تبدیل – پاپیه ماشه و رنگ اکریلیک

همان گونه که در گفت و گوی صالح تسبیحی با علی هنرور هم آمده است، آثار “این مجموعه در مرز انتزاع متوقف هستند” و همه‌ی تلاش هنرور بر لحظات دگرگونه شدن این احجام نیمه ارگانیک- فیگوراتیو متمرکز بوده که با محافظه کاری خاصی هم انجام پذیرفته است.

این نمایشگاه تا 18 شهریور در محل گالری محسن برپا است.

دیدگاهتان را بنویسید