هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

گالری مهروا تا ۲۸ اردیبهشت ماه میزبان آثار مصطفا اکبری با عنوان “… و خدا دید ” است. اکبری در این نمایشگاه به معضل کودکان کار و کودکی از دست رفته‌ی آن‌ها پرداخته است. در استیتمنت آمده است:

فرشته‌هایی روی زمین هستند که هر روز صبح با ما بیدار می‌شوند، مثلِ ما از خانه بیرون می‌آیند، مثلِ ما کار می‌کنند، ولی هم‌قد و اندازه‌ی ما نیستند. به ظاهر شاید کوچک‌تر از ما باشند، به همین دلیل اغلب در روزمرگی‌های ما گُم می‌شوند، چون وقتی روی زمین باشی به‌سختی متوجه حضورشان می‌شوی. اما از زمین که فاصله بگیری، آن‌ها را از آسمان راحت‌تر پیدا می‌کنی، چون از بالا روشن‌تر و پرنورتر هستند، مثلِ ستاره‌های آسمان. معمولاً خسته که می‌شوند، به آسمان نگاه می‌کنند… خیره… و منتظر می‌شوند تا خدا آن‌ها را ببیند…
…و خدا دید.

گفت و گویی با مصطفا داشتیم که در زیر چکیده‌ی آن را می‌خوانید:

ایده‌ی اولیه از یک اتقاف روزمره شروع شد، وقتی داشتم به محل کارم می‌رفتم، کودک گل فروشی را دیدم که توجهم را به خودش جلب کرد. همین شد که وقتی رسیدم به محل کار، شروع به کشیدن کردم. پس از آن هم اپیزودهای بعدی آغاز شدند. چون پیش‌تر هم با کودکان سرطانی کار کرده بودم، این موضوع در ذهنم برجسته تر شد. پیش از کشیدن، خودم را به جای آن‌ها می‌گذاشتم. تصور می‌کردم می‌خواهم بروم کفش بخرم و پول ندارم. همه‌ی دغدغه ها را در ذهنم – در حالی که خودم را به جای کودکان گذاشته بودم-  تصور کردم و کشیدم. در نهایت هم لحظه ای را که این کودکان خسته می‌شوند و سر خود را بالا کرده و به آسمان نگاه می‌کنند را در کارهایم ثابت گذاشتم.

بله، یک ماه پیش از برگزاری نمایشگاه با کودکان صحبت کردم و صداهایشان را ضبط کردم و در کنار کودکان دیگری که استیتمنت را به آنها داده بودم تا با صدای خودشان آن را بخوانند،به کودکان کار نیز استیتمنت را دادم تا خود آن‌ها بصورت اول شخص بخوانند.

یکی از دوستانم هم در این مورد از من پرسید. در جوابش گفتم تاثیری که ممکن است این نمایشگاه بر کسی بگذارد، برای من بار خیلی مثبتی دارد.  یکی از دوستان فیسبوکی‌ام تعریف می‌کرد روزی در مترو کودک گل فروشی را دیده و در حالی که تبلتش در دست بوده، چند ایستگاه را با کودک بازی کرده و در نهایت کودک با خوشحالی از مترو خارج شده.

لازم به ذکر است که بخشی از سود حاصل از فروش آثار و نسخه های چاپی این نمایشگاه به موسسه حمایتی خانه مهر کودکان /کودکان کار/ اختصاص یافته است. پس فرصت را از دست ندهید.

دیدگاهتان را بنویسید