هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

ششمین نمایشگاه عکس ماهور زهرایی (متولد 1365 تهران) با عنوان ” معقول، محسوس “، 19 دی ماه در گالری محسن افتتاح شد. در هماهنگی با نام، نمایشگاه به گونه‌ای ترتیب داده شده بود که فضای گالری در بخش “معقول” به خودروهایی پوشیده در حین پارک و در بخش “محسوس” به سگ‌هایی در حالات گوناگون اختصاص داده شود.

معقول

 M.Mahoor Zahraee (5)  M.Mahoor Zahraee (4)

خودروها تماما در محلی خلوت -و گاه تا حدی پَرت- عکاسی شده بودند و انتخاب شب هنگام، این تصور را ایجاد می‌کرد که گویا خودروها در خوابند. این بخش که در کانسپت بی‌شباهت به آثار پیتر بارتلت نبود، به خودروها حالتی مرموز و حتی انسانی بخشیده بود. در این رابطه آثار پیتر بارتلت را هم در زیر مشاهده می‌کنید. علاوه بر رنگی بودن عکس‌ها، عمده تفاوت کارهای ماهور زهرایی در شب هنگام بودن زمان عکاسی است.

 Peter Bartlett (8)  Peter Bartlett (7)  Peter Bartlett (6)  Peter Bartlett (5)
 Peter Bartlett (3)  Peter Bartlett (4)  Peter Bartlett (1)  Peter Bartlett (2)

محسوس

در بخش دیگر، تصاویر سگ‌هایی در شکل و حالات گوناگون تقابل مهمی را با بخش دیگر پدید می‌آورد: تفاوت میان زنده و غیر زنده. اما این دو موجود زنده (سگ) و غیر زنده (خودرو) در یک ویژگی مهم اشتراک دارند و آن داشتن قالبی انسان‌گونه است. چه آن جا که خودرویی آرمیده در لباس خوابش به تصویر کشیده شده و چه آن هنگام که صورت نورانی سگی چشم بر آسمان دوخته است.

M.Mahoor Zahraee (3)

اما نقطه‌ی تمرکز بخش “محسوس”، تابلوهای کوچکی هستند که با چیدمانی خاص روی دیوار -در محور اصلی گالری محسن- قرار گرفته‌اند. این مجموعه تابلوها با جهت‌گیری‌های مختلف مانند نقشه‌ی شهری هستند که “محسوسات” اجزای تشکیل دهنده‌ی آنند.

M.Mahoor Zahraee (1)

 

ماهور زهرایی در بخشی از کاتالوگ نمایشگاه -که جلدش از جنس سخت و نامناسبی ساخته شده- در گفت و گو با صالح تسبیحی می‌افزاید:

ماجرای سگ‌ها این است که این‌ها سگ‌های گله هستند و آن‌قدر با انسان محشورند که خوی انسانی گرفته‌اند

در کل نمایشگاه اخیر ماهور زهرایی در گالری محسن تلاش دارد آن بخش ساکت از زندگی را -با گویش شخصی خودش- برایمان تعریف کند. او خودروها‌ و سگ‌هایی را نشان می‌دهد که همگی در عین انسان-زدگی، تنها هستند. این نمایشگاه تا اول بهمن ماه برقرار است.

دیدگاهتان را بنویسید