هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

یک قطعه از پازل رخدادهای تاریخی – اجتماعی –  سیاسی و کامل شدن آن در ذهن مخاطب هدفی بوده که بهار طاهری هنرمند نقاش در آثار خود به دنبال آن است.

اتفاقی که در این مجموعه می افتد مشارکت نسبی میان هنرمند و مخاطب وی درتعبیر رخداد های پیشین است، که گاه هنرمند به صورت شفاف آن را به تصویر می کشد، گاه آگاهانه در آن تغییر و تحریف به وجود آورده و زمانی این اجازه را به مخاطب خود می دهد که واقعیت دست نیافتنی را به دلخواه خود همراه با تخیلات، تصاویر ذهنی، عواطف و باورهایش (خودآگاه یا ناخودآگاه) تعبیر کند.

عاملی که هنرمند، مخاطبان، و آثار را مرتبط و از گسست آنها جلوگیری می کند، وجوه اشتراکی است که در حافظه ی جمعی ما موجود است. وقایعی با نشانه هایی که در مقیاس وسیع تاریخی – اجتماعی به وقوع پیوسته و هریک از ما به نحوی آن را به خاطر سپرده ایم. و اینک با دیدن این عناصرمشترک و حتی عنوان هایی همچون : او آمد ، سری بازگشت و … شروع به کامل کردن پازل ذهنی خود می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید