هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

پس از برگزاری موفق مسابقه‌ی شیکا و آرتیبیشن در سه بخش نقاشی، مجسمه و خوشنویسی و اعلام برندگان، این دو مجموعه این بار قصد برگزاری مسابقه‌ی عکاسی را دارند. فرصت ارسال آثار برای این مسابقه از بیست و یکم تا پایان ماه آبان است. داوران این مسابقه آقای محمد قدمعلی و تیم داوری آرتیبیشن هستند.

عکاسان شرکت کننده می‌بایستی از طریق سایت arthibition.net و از طریق عضویت و سپس “فروش و نمایش آثار” سه اثر برای تایید به عنوان هنرمند برای داوران آرتیبیشن ارسال کنند. پس از تایید هنرمندان می‌توانند آثار خود را در سایت برای نمایش یا فروش قرار دهند.

اثر برتر این مسابقه 700 هزارتومان خریداری می‌شود و هنرمند در تمامی رسانه‌های آرتیبیشن و شیکا معرفی خواهد شد.

برای دیدن وب سایت آرتیبیشن کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید