هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

طراحی ساختمان فروشگاه در بافت شهری

آنالیز حجمی

آنالیز حجمی
آنالیز حجمی

این پروژه در سال ۱۳۹۴ و در شهر همدان، یکی از شهرهای تاریخی ایران توسط دفتر طراحی ترمه، ساخته شده است. شهر همدان فضای شهری پویایی داشته که فرم مربع از خصوصیات با ارزش بوده و یک محور شمالی-جنوبی قوی این دو بخش را به یکدیگر متصل می کند. این پروژه از جبهه ی غربی در راستای این محور قرار دارد. به طور خلاصه پروژه شامل طراحی یک ساختمان دوطبقه ی تجاری است، یک فروشگاه در طبقه ی همکف و یک دفتر اداری در طبقه ی اول. طبقه ی دوم باید مطلبق با ارتفاع بنای همسایه سنجیده شده و طبق خط آسمان تعریف شدهی شهری بیش از ۲٫۵ متر نباشد.

ساختمان فروشگاه در شب
ساختمان فروشگاه در شب

بنابراین این پروژه شامل سه شخصیت مختلف در سه سطح بوده که فضای شهری ارتباط برقرار می کنند. از آنجا که این پروژه داراری سه آدرس متفاوت برای هر عملکرد (طبقه) می باشد، ایده ی اصلی این بود که هر عملکردی را جداگانه و به طور مستقیم به فضای شهری متصل کرد. علاوه بر این باید مسئله ی ارتباط عمودی را نیز حل نمود. جدا کننده ی بین عملکردها (فروشگاه و دفتر اداری) به عنوان مهمترین بخش این پروژه شناخته شد که خود به عنوان یک المان معماری برای ایجاد فرم عمل می نماید. این جدا کننده یک دال بود که از یک طرف به عنوان کف بخش اداری و از سوی دیگر به عنوان سقف بانک می باشد.

ورودی دفتر اداری
ورودی دفتر اداری

سقف بانک خم شده و به شکل پله قابل استفاده می شودکه دفتر اداری را مستقیما به پیاده رو متصل می نماید. بام کلا به بخش اداری تهصیص داده شده که به شکل روف گاردن در مراسم و مهمانی ها از آن استفاده می شود.

روف گاردن
روف گاردن

این بخش همچنین نه تنها به لحاظ عملکردی به آن متصل است بلکه از طریق یک وُید نور و فضای سبز را به داخل فضای اداری می آورد. نمای این ساختمان یک سیستم پوشش بهم پیوسته است که از آجر ساخته شده و برای هماهنگی با بستر پروژه از تکنیک های سنتی و مدرن آجر چینی استهاده شده است. در بخش ورودی نیز طرح آجرچینی برای کنترل نور متفاوت می باشد.

حزئیات آجرچینی
حزئیات آجرچینی

دیدگاهتان را بنویسید