هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

جونگ یئون مین نقاش کره ای ساکن پاریس مناظر رویا مانندی خلق کرده است که در عین زیبایی، عجیب و غریب هستند. او با بازی با فرم، فضا، پرسپکتیو و مقیاس و با استفاده از اکرلیک روی بوم صحنه های سورئالی را نقاشی کرده است که پر شده اند از زمین های وسیع پیچ و تاب خورده، زندگی ارگانیک قدرتمند و زائده های گوشت-آلود و نامنظمی که مانند شاخه های انگور یا شاخک حساس جانوران پیچ و تاب می خورند.

جونگ یئون مین
مین با خطوط ظریف، چیزی بین گروتسک و زیبایی را پدید می‌آورد. در یک آن از ما می‌خواهد که ژرف‌تر به کشف اثر بپردازیم و در عین حال ما را با چیزی که کشف می‌کنیم می‌ترساند.

 

نقاشیهای مین که زیبایی های دنیای غرب و شرق را ترکیب کرده است، بیننده را در دنیایی به جستجو وا می دارد که همان اندازه که جذاب است ترسناک هم هست.

جونگ یئون مین

جونگ یئون مین

جونگ یئون مین

جونگ یئون مین

جونگ یئون مین

جونگ یئون مین

جونگ یئون مین

دیدگاهتان را بنویسید