منظر فرهنگی اورامانات در فهرست میراث جهانی یونسکو

پس از ثبت موفقیت آمیز راه آهن سراسری ایران، امروز سه شنبه 5 امرداد 1400 خورشیدی، منظر فرهنگی اورامانت هم در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

پویا طالب نیا، مدیر پایگاه منظر فرهنگی هورامان از ثبت پرونده منطقه هورامان / اورامانات در چهل و چهارمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو خبر داد و افزود که این پرونده مورد تائید اعضا قرار گرفته است. وی ضمن تبریک این خبر، اضافه کرد که هوارامان یست و ششمین اثر جهانی ایران و سومین منظر فرهنگی ثبت شده پس از منظر فرهنگی بم و منظر فرهنگی میمند به شمار می‌رود.

او فرهنگ هورامان را استثنایی و بسیار غنی توصیف کرد که توجه ویژه‌ای به تعامل انسان و محیط زیست دارد.

وی با بیان اینکه هورامان ب است، افزود: هورامان با داشتن معیار گواهی بی‌همتا یا دست‌کم استثنایی بر یک سنت فرهنگی یا تمدن زنده یا از میان رفته توانست موافقت قاطع کمیته میراث جهانی یونسکو را کسب کند.

طالب نیا ضمن اشاره به مطالعات پژوهشگرانبه لزوم حفاظت از این منظر تاریخی اشاره کرد و ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو را فرصتی برای توسعه‌ی این منطقه دانست.

به گفته مدیر پایگاه منظر فرهنگی هورامان، عرصه در نظر گرفته‌شده برای منظر جهانی هورامان، ۱۰۶ هزار و ۳۰۷ هکتار و حریم آن نیز ۳۰۳ هزار و ۶۲۳ هکتار وسعت دارد.

تحریریه هنرگردی

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید