هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

هنر تانک ها

ندا ٢٨ ساله از كرج ،در سال پيش به اميد بهبود وضع مجلات افغانستان به كابل سفر كرد.
او پس از مدتى با توجه به وضعيت مجلات افغانستان و نبودن فضاى مناسب و تفريحى تصميم گرفت تا از سلاح هنر استفاده كند و رنگ و شادى را به نوبه خود تقديم كابلى ها كند. ندا تانك هاى دور افتاده اى كه تقریبا در تمامى مناطق پخش شده بودند و گويى تنها منظره شهر به حساب مى آمدند را به اثر هنرى تبديل كرد. ندا طيبى مى گويد:
نمى توانى در كابل جايى را پيدا كنى، بنشينى و چشمانت از آن منظره لذت ببرد
ندا اعتقاد دارد كه نبود زمين بازى و يا مكانى كه براى تفريح تاثير بسزايى در شخصيت تك تك افراد دارد. او فعاليت خود را نه سياسى و نه صداى مظلومان و يا اعتراض به ظالمان مى داند، بلكه پروژه اى انسان دوستانه است كه هدفش تنها بالا بردن سطح كيفى زندگى انسانهاست.
 وی تا به حال سه تانك جنگى را رنگ آميزى كرده و تلاشش را بر استفاده از رنگ هایی متمرکز کرده است كه بيشتر حال و هواى داخل آشپزخانه ها را دارند. زيرا او معتقد است كه زنان ساليان سال است كه در دنياى داخل خانه محبوس شده اند و آشپزخانه ها مكان امن زنان به حساب مى آيد. پس وى تلاش كرده است كه دنيايى داخل خانه و خارج از  خانه را به‌هم پيوند دهد.

دیدگاهتان را بنویسید