نقاشی “آما دایور” اثری بی نظیر از JAMES JEAN

AMA DIVER یک اثر نقاشی بسیار پر زرق و برق و زیبا از ژان جینز است که پیش از این نیز در وب سایت هنرگردی از آثارش گفته شده است. او که یک نقاش خلاق است، به راحتی فاصله میان یک ترکیب رئالیستیک را با امپرسیون برمیدارد و میتواند آثاری را خلق کند که بیرون از جعبه شناخته شده یک سبک هستند. این اثر نمایانگر یک قواص ژاپنی است که به سبک سنتی ترسیم شده و همان رنگ و بوی نقاشی های گذشته را به این شغل قدیمی و باستانی ژاپنی داده است.

قصه خلق این اثر نقاشی

این اثر براساس قصه ای نوشته شده توسط همسر یکی از مشتریان ژان کشیده شده است. موضوع مربوط به درگیر شدن این قواص سنتی است با یک اختاپوس در میان دریایی که با بی طرفی موج میزند.

 

Well done, as always, James

تحریریه هنرگردی

http://www.shariot.ir

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید