هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

آدینه پنجم دی ماه ١٣٩٣، نگارخانه‌ی هفت ثمر میزبان نمایشگاه انفرادی نقاشی های عبدالحسین بنافیان با عنوان “از نقش تا همیشه” خواهد بود.
عبدالحسین بنافیان
عبدالحسین بنافیان متولد ٢ فروردین ١٣۴۵ بوشهر / دشتستان
عبدالحسین بنافیان (متولد ١٣۴۵ بوشهر) فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه هنر تهران و عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران است. این هفتمین نمایشگاه انفرادی نقاشی او در داخل کشور است. وی پیش از این، دو نمایشگاه خارجی در کارنامه خود دارد. آثار جدید بنافیان با نام ” از نقش تا همیشه ” برگرفته از موتیف ها و نقشمایه های میراث هنری کهن تاریخی ایران زمین است. بنافیان معتقد است:
تاریخ هنر ایران زمین بخصوص در زمینه ی هنرهای تجسمی بسیار غنی است و پیشینه ی ارزشمند،  فاخر و ممتازی به لحاظ نقشمایه ها داریم. هنرمندان و هنر پژوهان ما نیازی به نگاه به سمت غرب ندارند. کافی است نیم نگاهی به دوره های تاریخی هنر کشورمان بیاندازند، خواهند دید که برای اعتلای هنر تجسمی کشور چه زمینه های گوناگونی با الهام از داشته های خودمان وجود دارد.
نمایشگاه “از نفش تا همیشه” با نمایش تعداد ١٨ اثر تا ١١ دی ماه در نگارخانه‌ی هفت ثمر از ساعت ۴ تا ٨ بعدازظهر ادامه خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید