نقاشی های یاسر میرزایی در نگارستان آن

نمایشگاه انفرادی نقاشی های یاسر میرزایی با عنوان شهر زنده است” در نگارستان آن
آدینه ۱۶ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۶ تا ۲٠ : گشایش
 ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۸ آبان : پایان
یکشنبه تا آدینه  ساعت ۱۱ تا ۲۰ : زمان بازدید

کسرا علیها

http://mehrazin.wordpress.com

اینجا بخونید: ir.linkedin.com/pub/kasra-m-aliha/3b/469/797/

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید