هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

مشهورترین هنرمند زنده‌ی بریتانیا دیوید هاکنی می‌گوید از دست دادن شنوایی منجر به نیرومندتر شدن ادراک فضا و پرسپکتیو در او شده است.

دیوید هاکنی که یکی از مهم‌ترین پیشگامان جنبش پاپ آرت دهه ۱۹۶۰ است، سه‌شنبه پیش در نمایشگاه مرور بر آثارش در مرکز «ژرژ پمپیدو» پاریس به سخنرانی پرداخت و این‌باره افزود:

اگر یکی از حواستان را از دست بدهید، دیگر حواس نیرومندتر می‌شوند و من حس می کنم که می توانم فضا را روشن تر ببینم. من ، این را به گردن از دست دادن شنوائی می اندازم، زیرا نمی توانم بگویم چه صدائی از کجا می آید.

هاکنی در هشتاد سالگی نیز مانند جوانی همچنان کنجکاو و خلاق است و گفت که در حال کار بر روی نقاشی هایی با پرسپکتیو وارونه است. هم‌چنین این هنرمند یک تابلوی بزرگ خود به نام «فرارسیدن بهار در والگیت ، یورکشایر شرقی» را به مرکز ژرژ پمپیدو اهدا کرد. گفتنی است این تابلو در مجموعه نمایشگاه سیار «نگاهی به گذشته» قرار دارد که در همین هفته در پاریس گشایش می‌یابد.

گرته برداری‌های دیوید هاکنی از استخرهای آفتابی لوس آنجلس و تپه های پر درخت یورکشایر، از شاخص‌ترین آثار این هنرمند است.

دیدگاهتان را بنویسید