هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

گالری شیرین در دو هفته‌ی اول امرداد 94 میزبان نمایشگاه گروهی عکس با عنوان “جوان تر از زندگی” است. در استیتمنت این نمایشگاه که توسط هومن نوبخت گردآوری شده است، آمده: ” جوان‌تر از زندگی درباره‌ی تازه نفس هاست. درباره‌ی امکان نمایش و دیده شدن.” و البته نمایشگاه این مقصود هم رسیده است؛ اما به سبک عکاس‌های اینستاگرامی. به گونه‌ای که در فضای بزرگ گالری شیرین، هر دیوار ساز خودش را نواخته و مانند آن است که کسی نیمه شب به سراغ صفحات مختلف عکاسی اینستاگرام برود. متاسفانه تنها وجه هماهنگی آثار در قاب یک‌سان خلاصه شده و هیچ خبری از هارمونی یا تعریف مشخصی از کانسپت نمایشگاه نیست. در واقع نمایشگاه “جوان تر از زندگی” با ضعف شدید نمایشگاه گردانی باعث پائین آمدن جایگاه گالری در حد سالنی صرفا محض نمایش تعدادی تابلو شده است.

Shirin-art-gallery-summer-photography-exhibition-hooman-nobakht-2015 (14)

اگر چه مجموعه های عکس موجود در نوع خود و به تنهایی قابل تامل هستند، اما آشفتگی موجود در چیدمان و کیوریت نشدن و گم بودن کانسپت بیش‌ترین لطمه را به نمایشگاه زده و آن را در اهداف نهایی خود ناکام گذاشته است.

Shirin-art-gallery-summer-photography-exhibition-hooman-nobakht-2015 (13) Shirin-art-gallery-summer-photography-exhibition-hooman-nobakht-2015 (12) Shirin-art-gallery-summer-photography-exhibition-hooman-nobakht-2015 (11)
Shirin-art-gallery-summer-photography-exhibition-hooman-nobakht-2015 (10) Shirin-art-gallery-summer-photography-exhibition-hooman-nobakht-2015 (9) Shirin-art-gallery-summer-photography-exhibition-hooman-nobakht-2015 (8)
Shirin-art-gallery-summer-photography-exhibition-hooman-nobakht-2015 (7) Shirin-art-gallery-summer-photography-exhibition-hooman-nobakht-2015 (6) Shirin-art-gallery-summer-photography-exhibition-hooman-nobakht-2015 (5)
Shirin-art-gallery-summer-photography-exhibition-hooman-nobakht-2015 (4) Shirin-art-gallery-summer-photography-exhibition-hooman-nobakht-2015 (3) Shirin-art-gallery-summer-photography-exhibition-hooman-nobakht-2015 (2)

این نمایشگاه تا 14 امرداد در محل گالری شیرین برپا است.

دیدگاهتان را بنویسید