هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

نمایشگاه انفرادی “فضاهای امید” توسط گالری هاوارد گریفین برپا شد و شروع آن از تاریخ دوم مارس ۲۰۱۷ بود.

حجم های یکپارچه در مقابل پس زمینه‌ای با رنگ های در هم آمیخته و پله هایی که به ناکجا منتهی می شوند در آثار نقاشی مهدی قدیانلو به تصویر کشیده شده اند که در ماه مارس در نمایشگاهی در لندن به نمایش در آمدند. آثار این هنرمند بطور عمده تحت تاثیر معماری مدرنگرای قرن بیستم مانند لوکوربوزیه شکل گرفته است، که از المانهای سوررئال نیز بهره برده است. آثار دراماتیک قدیانلو با تکنیک اکریلیک روی بوم هایی با ابعاد ۱/۵ تا ۴ متر کار شده است. در بسیاری از آثارش حجم های معماری در پس زمینه ای از مناظر انتزاعی و یا فقط رنگی قرار گرفته است.

شب شهر امید – اثر مهدی قدیانلو

در برخی از آثارش نیز جزئیات بیشتری را به تصویر کشیده است مانند تابلوی “رستگاری اولیه” که پله هایی را در وویدهایی قرار داده است و به هیچ جا نمی رسند.
نور و سایه های سطوح نیز به حس معماری گونه آثار کمک می کند.

رستگاری اولیه – اثر مهدی قدیانلو

در برحی از تابلوها تصاویری از انسانها نیز وجود دارد که به القاء حس مقیاس فضا در میان حجمهای سنگین کمک می کند در حالی که برخی هیچگونه مقیاسی را به بیننده نمی دهد. مهدی قدیانلو ساکن ایران است و بیش از ۱۰۰ نقاشی دیواری بین سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ در تهران اجرا کرده است. او همچنین با دعوت شهردار بوستون در این شهر نیز آثاری خلق کرد. ریچار هاوارد گریفین، نمایشگاه گردان گالری هاوارد گریفین می گوید:

من فردی مستقل هستم و سعی دارم مرزهای اجرای نمایشگاههای عظیم را در هم بشکنم، که این کار را با نمایشگاههایی چون آثار مهدی به مرحله عمل می گذارم. البته این نوع آثار ارزش ریسک کردن را دارند.

روح خورشید – اثر مهدی قدیانلو

آثار هنری معماری اخیرا سوژه بسیاری از نمایشگاهها در سراسر دنیا هستند و از اقبال بسیار خوبی برخوردارند.

دیدگاهتان را بنویسید