هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

نمایشگاه انفرادی محمودرضا نوربخش از روز آدینه ششم آذرماه به مدت ده روز در گالری مهروا برگزار می شود.

Mahmood Reza Nourbakhsh_mehrva art gallery_photography_Iran_Persian_honargardi_artevents_2015_1394 (2)

این نمایشگاه با عنوان ” #آریایی#درود_به_شرفت#بزن ” مشتمل بر 15 عکس رنگی در ابعاد 40 در 60 می باشد. محمود رضا نوربخش در بیانیه این نمایشگاه نوشته:

به فرض محال اگر باور داشته باشيم كه اصالتِ تاريخ  فاقد جهت دهي حكومت ها و از سوي ديگر مخالفان آن در جهت منافع شان است، شايد برآيند فرهنگ عموم مردم و مطالباتشان از تاريخ است كه ويژگي هاي هويت معاصر آنها را مي سازد.
مثلا اگر فرض كنيم پيش از ورود اعراب به ايران سفره ي هفت سين، هفت شين بوده نيت و نياز دسته ي اشاعه دهنده ي اين شك تاريخي در تفسير جايگزين اين دو آنقدر محرز  است كه فرض عدم آگاهي محقق از ريشه ي عربي كلمه ي شراب  و  ورود آن به زبان فارسي، باور ناپذير و پذيرش آن توسط قومي با نبوغ زبانزد جهان به صورت توده اي “نياز باور”  و  بي توجه به تطابق تاريخي، بهتان به حساب مي آيد!
از اين گونه موارد بسيار است كه مدام در اذهان توليد و چالش بين نياز مردم و عرف، قوانين و سنت را به حاشيه مي كشاند و با اغراق هاي ناشي از نارضايتي و خرافه مدام جعل دستجمعي در تاريخ شفاهي به وجود آورده و منتشر مي كند.
حال مي خواهيم به عكس اين حاشيه ها را از زبان به تناقض هاي ديداري و محيطي وارد كنيم تا همه ي متن مبرا از هر حاشيه اي را به خودِ حاشيه بكشانيم.

Mahmood Reza Nourbakhsh_mehrva art gallery_photography_Iran_Persian_honargardi_artevents_2015_1394 (3)

این نمایشگاه تا 16 آذر -به جز 5شنبه – از ساعت 17 الی 21 برقرار است.

 

دیدگاهتان را بنویسید