چیدمان “زیبایی زوال” در گالری چندران، سان فرانسیسکو

چیدمان گل، از شکوه تا افول

از هم اکنون تا ۴ آگوست ۲۰۱۶ گالری چندران سان فرانسیسکو با چیدمانی ناپایدار از ۸۰۰۰ شاخه گل که از سقفی به ارتفاع ۲۰ فوتی (شش متر) آویزان هستند، میزبان بازدید کنندگان است. هنرمند ساکن لندن ربکا لوییس لا “Rebecca Louise Law” چیدمان زیبایی زوال “The Beauty Of Decay” را به عنوان مطالعه ای هنری از زوال و جایگزینی مواد طبیعی ارائه می کند که با انتقال تدریجی ساقه های گل آویزان شده از سقف در مراحل طبیعی زندگی؛ فرسودن، پژمردگی، محو شدن و مرگ همراه است.

اولین نمایشگاه انفرادی ربکا لوییس لا در امریکا، اثری منحصر به فرد و برجسته است که بازدیدکنندگان را به سفری در زوال و فروپاشی دعوت می کند و با گسترش ادراک محدود از زیبایی گل ها، آنها از اشیاء صرفا تزئینی خارج می نماید. ۸۰۰۰ شاخه گل که هرکدام به طور جداگانه ای با سیم های مسی آویزان شده اند، یک سایبان عظیم از گل را بر بالای سر شکل می دهند که همانند آبشاری شناور بازدیدکنندگان را در برمی گیرد و در خود و فضای گسترده ی زیرینش غوطه ور می سازد. در طول مدت نمایشگاه، ترکیب گیاهی از لحاظ فرمی، رنگ و بافت تغییر خواهند کرد و با جابه جایی در میان مراحل زندگی و مرگ، ادراک بازدیدکنندگان را در بررسی چگونگی درک ارزش مواد در زمان انتقال از دوران شکوه و زیبایی تا فساد و زوال به بازی می گیرند. او می گوید: “هنر من در ارتباط با تعامل میان انسان و طبیعت است”. “من از گل ها استفاده می کنم و با کنترل محیط زیستشان و تغییر دادن خواص و ویژگی آنها، به بازدیدکنندگان اجازه ی ارزیابی مجدد ارزش آنها را می دهم”.

the beauty of decay
ربکا لوییس لا در حال اجرای چیدمان

در پایان نمایشگاه، گالری چندران گل های فاسد شده را به استودیوی ربکا در لندن _جایی که او در چیدمان هنری دیگری دوباره از آنها استفاده خواهد کرد و سرزندگی و نشاط را به گل ها بازخواهد گرداند_ خواهد فرستاد.

مینا مختاریان

معمار

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید