هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

مجسمه رامسس دوم در محله زاغه نشین قاهره

باستانشناسان مصر و آلمان مجسمه عظیمی به طول ۸ متر را که در آبهای زیرزمینی غرق بود، یافتند. محققان می گویند این مجسمه به احتمال زیاد مربوط به رامسس دوم بوده که بیش از ۳۰۰۰ سال پیش حکمرانی می کرد.

این اکتشاف که به عنوان یکی از کشفیات مهم تا کنون، مورد تقدیر وزارت آثار باستانی مصر قرار گرفت، در نزدیکی خرابه های معبد رامسس دوم در شهر باستانی هلیوپولیس پیدا شده است که در شرق قاهره امروزی قرار دارد.

رامسس بزرگ، قدرتمندترین و مشهورترین حاکم مصر باستان بود. او که توسط جانشینانش با عنوان “جد بزرگ” یاد می شد، لشگر کشی های زیادی انجام داد و خاک مصر را از شرق تا سوریه و از جنوب تا نوبیا (جنوب مصر و شمال سودان امروزی) گسترش داد.

او سومین فرعون از نوزدهمین خاندان مصری است و بین سالهای ۱۲۷۹ تا ۱۲۱۳ قبل از میلاد حکمرانی می کرد.

شکل و اندازه تقریبی کل مجسمه

وزیر آثار باستانی مصرآقای خالد العنانی می گوید:” بدنه و بخش پایینی سر این مجسمه پیدا شده و همچنین سر و تاج با گوش راست و بخشی از چشم راست نیز یافت شده است.” روز گذشته باستانشناسان و مسئولین به همراه ساکنین محل این مجسمه را از آب بیرون کشیدند.

وزیر آثار باستانی مصر آقای خالد العنانی (مرکز) و آقای دیتریش رائو سرپرست گروه باستانشناسی آلمانی (راست)

در این اکتشافات مشترک بین مصر و آلمان که دانشگاه لایپزیگ نیز در آن سهیم است، بخش بالایی مجسمه آهکی ستی دوم فرعون مصر، نوه رامسس دوم به اندازه طبیعی به طول ۸۰ سانتیمتر نیز پیدا شده است.

باستانشناسان مجسمه را در منطقه ماتاریا پیدا کردند که در سایت باستانی هلیوپولیس واقع شده است. خرابه های هلیوپولیس که به معنای شهر آفتاب است در شرق قاهره امروزی است.

نقشه منطقه

معبد آفتاب در هلیوپولیس توسط رامسس دوم بنا شد و به همین دلیل احتمال اینکه مجسمه یافت شده متعلق به وی باشد، زیاد است. معبد آفتاب یکی از بزرگترین معابد مصر می باشد اما در دوران یونان باستان از بین رفت. بسیاری از اوبلیسکهای آن به اسکندریه واروپا منتقل شد.

سنگ اوبلیسک پیدا شده در اکتشافات اخیر

متخصصین اکنون تلاش می کنند قبل از مرمت بخش پیدا شده، بقایای مرتبط با آنها رانیز خارج نمایند. در صورتیکه موفق شوند و ثابت شود که مجسمه مربوط به رامسس دوم است، این مجسمه به ورودی موزه بزرگ مصر منتقل خواهد شد و در سال ۲۰۱۸ به نمایش درمی آید. این کشف می تواند در صنعت توریسم مصر نیز تاثیر مثبتی بگذارد.

دیدگاهتان را بنویسید