هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

کای فگراستورم Kai Fagerstrom به نظر می رسد روحیه بسیار کودکانه و دوست داشتنی داشته باشد، در بین آثاری که امروز در سایت های مختلف خارجی دیدم این دسته نظر مرا بیش از همه جلب کرد، این آثار مشابه دیگران نبودند و به نظر می رسید خود عکاس هم به این موضوع بیشتر از هر چیزی علاقه دارد و واقف است. به همین دلیل بد نبود ما نیز در وب سایت یک سری آثار متفاوت و روشن کننده افکار کودکیمان داشته باشیم. البته به نظر می رسد نام اصلی که برای مجموعه برگزیده است “روزگاری در خانه باشد” که از سری مجموعه های “خانه ای در جنگل” او بوده است، سایت منبع آنچنان به توضیح در مورد این هنرمند نپرداخته بود اما هر کدام که نام این آثار باشد بسیار جذاب هستند.

عکس های کای فگراستورم از زندگی آرام جنگل

این سری عکس ها که مشاهده می کنید برای بخشی از این آثار است که این هنرمند فنلاندی تنها از یک کلبه در جنگل ثبت کرده است که گویا سالها متروکه بوده و گوشه گوشه اش را حیوانات ریز و درشت، اشغال کرده اند. البته المان های دیگری از جنگل هم به خودی خود در تصاویر این خانه یافت می شوند مانند خزه ها و گل های ریز که از درز های چوبی آن بیرون زده اند. این روزها در زیر تصاویر مختلفی که دوستان در شبکه های اجتماعی پخش می کنند نظراتی دیده می شود مانند اینکه چه فضای خوبی داره!  چقدر با این یکی ارتباط برقرار کردم! و امثال این ها که در مورد این عکس ها و حس بنده صادق هستند.

دیدگاهتان را بنویسید