هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

چیدمان‌هایی متفاوت

Littlewhitehead پروژه مشترک هنرمندان اسکاتلندی Craig Little و Blake Whitehead است. این کار گروهی با الهام از طبقه کارگر و فرهنگ پسا صنعتی گلاسکو، چیدمانهای مفهومی، مجسمه سازی، ویدیو و نقاشی هایی که جدی بودن جامعه را تضعیف می کند، تولید شده است. چیدمان‌های “چه زمانی پایان می‌یابد؟” و “چشم انداز داخلی”، littlewhitehead طنز تلخ خود را از طریق سازه قابل تشخیص یک استخر ارائه می‌کنند.

نرده ها در چیدمان “چه زمانی پایان می‌یابد؟” و تخته های دایو در چیدمان “چشم انداز داخلی” به ترتیب چشم را به سوی یه تخته فرش ایرانی و یک فضای سبز راهنمایی می‌کنند که به بیننده، تنش بین بازنمایی‌های دستکاری شده‌ی واقعیت از یک سو و فرصت سورئالیستی فرار از جهان خیالی از سویی دیگر را ارائه می ‌دهد.

این گروه دو نفره با تحریف معنای نرده ها و تخته های دایو، به این موضوع نیز اشاره می‌کنند که چقدر آسان بینندگان بر اساس اجزای تشکیل دهنده‌ی یک چیز و نه بر اساس کل آن، پیش فرضهایی در ذهن خود ایجاد می کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید