Giuseppe Fallica

تونل ها و کلیساى نمکى سیسیلی

راهرو های زیرزمینی ساحل سیسیلی

در جنوب ساحل سیسیلى، در یکى از بزرگترین جزایر مدیترانه شهرى به نام متریال وجود دارد که این شهر شامل تونل هاى زیرزمینى  بى نظیرى است . بعضى از تونل ها ٢٨ کیلو متر در زمین هستند و برخى دیگر تا ١٠٠ متر زیر زمین هم عمق دارند.

راه رفتن در این تونل های نمکی حال و هواى خاصى دارد و همانند بازدید از یک گالرى مى ماند. عکاسى به نام گوسپو فالیشا عکسهاى بى نظیرى از این تونل ها و کلیسایى که در انتهاى مسیر است تهیه  کرده است.

Giuseppe Fallica
Photo by Giuseppe Fallica تونل های نمکى
دیواره هاى تونل رگ هایى با رنگ هاى مختلف دارند و طیف رنگى خاصى را به نمایش مى گذارند. این دیواره ها تشکیل شده از نمک حدودا پنج میلیون سال پیش بر اثر تبخیرآب دریا و باقى مانده رسوبات نمکى تشکیل شده اند.
این پدیده در هنگام جزا شدن دریاى مدیترانه از دریاى آتلانتیک صورت گرفته است که محققان این دوره را مسسین مى نامند. در این دوران به سبب گرماى بیش از حد مقدار قابل توجهى از مدیترانه خشک شده و منطقه عظیم از معدن نمک به جا گذاشته شده است .
نقش روى دیوارها رگه هاى روشن و تیره اى هستند که به حول یک دایره قرار دارند، تحقیقات نشان داده است که تفاوت در رنگ رگه ها به سبب تبخیر با دماى متفاوت پدید آمده اند. از این رو رگ هاى تیره و روشن زمان تبخیر در تابستان و زمستان را نشان مى دهند.
گوسپو فالیشا عکس هایش را که در طول مسیر به رسیدن به کلیسا تهیه کرده است و مجموعه عکسهاى او نه تنها شگفتى یک پدیده طبیعى را بازگو مى کند بلکه  توجه مخاطب را به کلیساى معطوف مى کند که تمامى فضا ها از نمک ساخته شده اند. دیواره ها و پله ها، محل عبادت توسط کارگران معدن تراشیده و ساخته شده است. این کلیسا قابلیت گنجایش ٨٠٠ نفر را دارد.

هر ساله در روزهاى نخستین ماه دسامبر مراسم تقدیر از کارگران معدن دراین کلیسا بر پا مى شود.

آنا شاه محمدی

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید