20 مجسمه برتر دنیا

هنر مجسمه سازی محبوب ترین و ماندگار ترین آثار را در طول تاریخ بشر برجای گذاشته است و از علایق شخصی من محسوب می شود. شاید بتوان نگاشته های تاریخی بر روی سنگ ها و دیواره های یک بنای قدیمی را نیز به نوعی مجسمه سازی تشبیه کرد، اما آنچه مسلم است علاقه انسان به یک اثر خلق شده چند بعدی هیچ گاه محدود به قشر خاصی نبوده است و همین طور هیچ کدام از هنرمندان این فن چه کسانی که به کار ساخت مجسمه ها مفهومی مشغول بودند و چه کسانی که مجسمه هایی با ظاهر طبیعی و بیانگر حس مستقیم هستند این است که آنها در پی نمایش گوشه ای از زندگی بشر بوده اند، این 20 مورد از نگاه بسیاری از انسان ها برترین واحد های ساخته شده در طی سالها بوده اند. البته حتما می توان آثار بسیار دیگری را نیز در لیست بزرگتری جای داد و یا ترتیب علاقه شخصی متفاوت باشد اما بدون شک شما نیز در عالی بودن این سازه ها با من هم عقیده هستید

البته شاید بیشتر بتوان این لیست را آثار مشهور تر دنیا معرفی کرد تا آثاری که برترین باشند زیرا هستند مجسمه هایی که ارزش تاریخی و سندیت بر یک واقعه خاص دارند و بسیار تاثیر گذار تر هستند. سعی می کنم در آینده یک لیست بلند بالا از آثار این چنینی بنویسم که از زاویه دید یک غیر زمینی باشد که برای تحقیق به کره زمین آمده است، در این حالت می توان گفت که تمام معیار های منطقی و فلسفه وجودی یک اثر در نظر گرفته خواهد شد و صرفا به سلیقه شخصی و حافظه محدود بنده ختم نخواهد شد

 

برترین مجسمه های دنیا

20. Les Voyageurs

20 مجسمه برتر دنیا

19. The Vanishing Sculpture

20 مجسمه برتر دنیا

18. Diminish and Ascend by David McCracken

20 مجسمه برتر دنیا

17. Mustangs By Robert Glen

16. Expansion by Paige Bradley

e4d3adf6-adcd-4929-8894-ffa6b9868798_medium-

15. The Monument Of An Anonymous Passerby

14. People Of The River By Chong Fah Cheong

13. Wind Sculpture by Anthony Howe

12. Wire Fairy by Fantasy Wire

11. Politicians Discussing Global Warming

10. De Vaartkapoen

9. The Bliss Project by Marco Cochrane

87d83c80-38c3-4fc3-b094-d7bb53ed61db_medium

8. The Shoes On The Danube Bank by Can Togay & Gyula Pauer

7. The Knotted Gun

6. Break Through From Your Mold By Zenos Frudakis

5. Nelson Mandela

4. Iguana Park

3. Mihai Eminescu

2. Man Hanging Out

1. The Unknown Official

علیرضا محمدشاه

http://www.shariot.ir

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید